Waarom al die regeltjes?

Ze worden zelden gelezen maar ze zijn er wel degelijk: regeltjes! Alle foto’s die beschikbaar zijn op de site en op onze sociale media kan je niet zomaar voor alle doeleinden gaan gebruiken! Auteursrecht… weet je wel?

We verkopen trouwens geen foto’s maar licenties, dat klinkt allemaal nogal technisch maar geen zorgen we houden het simpel. Je kan de foto downloaden voor persoonlijk gebruik of voor editoriaal gebruik, zijnde publicatie bij (nieuws)artikels. In de licentievoorwaarden die je bij elke download krijgt staat heel duidelijk en kort samengevat wat mag en wat niet mag. We hopen dat iedereen deze regels respecteert! Contacteer ons in geval van twijfel.